Hus

Exempel, Skorsten

Skorsten före

Skortsten under arbete

Skortsen under arbete

Skorsten Färdig

Skorsten färdig

Gamal Fasad

Gamal Fasad

Äldre fasad

Fasad

Ny Fasad

Ny Fasad